Norbertijnenabdij Averbode

In de abdij van Averbode zingen de norbertijnen elke avond de vespers. Op zon- en feestdagen gebeurt dat altijd met gregoriaanse gezangen uit een rijke traditie van 900 jaar.


De orde van de norbertijnen beschikt over een rijke gregoriaanse traditie (het

Praemonstratenser gregoriaans) die op sommige punten bijzondere eigenheden kent.


De norbertijnen zingen omdat ze bidden en bidden omdat ze zingen, en het gregoriaans is hen daarbij een grote hulp.