Schola Gregoriana Cantabo


Schola Gregoriana Cantabo wil gregoriaans zingen voor een zo breed mogelijk publiek. In de eerste plaats in een liturgische context, maar ook tijdens concerten, vaak in samenwerking met instrumentalisten van zeer uiteenlopende aard, tijdens audities, workshops, als omkadering bij historische schilderijen, en zo verder.


Hoe uiteenlopend de setting ook is waarin Cantabo gregoriaans zingt, toch blijft een muziekhistorisch verantwoorde uitvoering op basis van de neumenhandschriften en een diep respect voor de eigenheid en inhoud van de gregoriaanse gezangen prioritair.

Al sinds haar oprichting in 1990 zingt de schola tijdens eucharistievieringen en vesperdiensten in de Antwerpse St-Pauluskerk. Deze monumentale voormalige Dominicanenkerk heeft een lange kerkmuzikale traditie, onder andere met orkestmissen die op de hoogfeesten plaatshebben sinds 1805.


Nu er sinds kort opnieuw een Dominicaanse gemeenschap bij de kerk woont, wil St-Pauluskerk nog meer inzetten op de uitbouw van een kerkmuzikaal centrum. Met een accent op gregoriaans. De missie van Cantabo om gregoriaans te propageren sluit perfect aan op deze doelstelling van St-Pauluskerk, zodat we workshops over gregoriaanse vespers willen aanbieden in dit prachtige kader.


Schola Gregoriana Cantabo maakt deel uit van de Ekerse C-Korenfamilie. Meer informatie op C-koren.be.