Zot van Gregoriaans

Heel wat koren en organisaties in Vlaanderen en Nederland zijn gepassioneerd bezig met gregoriaanse muziek. Je kan gregoriaans concertant zingen of in een liturgische context.

​Een aantal fans van gregoriaans hebben de handen in elkaar geslagen om de oude getijdengebeden weer onder de aandacht te brengen, met name de vespers. Wie wij zijn, lees je onder het kopje 'Partners'.


Het getijdengebed vormt een rijk erfgoed van gebedscultuur waarbij, anders dan bij een eucharistieviering, de aanwezigheid van een priester niet vereist is. Deze overlevering van duizenden jaren kan dus een bron van inspiratie vormen voor parochies en andere om liturgie te vieren in omstandigheden waarin het aantal priesters sterk verminderd is.

Daarnaast bevat het hymnen, antifonen en responsoria die niet tot het gregoriaanse repertorium voor de eucharistie behoren. Repertorium dat verloren zal gaan als we het niet verder doorgeven aan zangers en zangeressen met een passie voor gregoriaans.

En dat is wat Ad Vesperas wil doen. Dit erfgoed doorgeven, deze overlevering helpen verspreiden. Als liturgische traditie die vandaag wel eens heel bruikbaar kan blijken, als gregoriaans repertorium dat het waard is nog steeds gezongen te worden.