Cum Jubilo

De damesschola Cum Jubilo beschouwt het Gregoriaans niet zozeer als een vrijblijvende concerterende muziek, maar wel als het gezongen gebed van de katholieke kerk. De opdracht van het koor bestaat er o.a. in om het Gregoriaans een bredere bekendheid en verspreiding te geven als functionele liturgische zang. Het tweede Vaticaans concilie bevestigde immers het gregoriaans als de muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie en waaraan men de voornaamste plaats dient te geven.